RODO

 Zodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

1 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EL-ŚRUB, Ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, NIP 5782994743

2 Inspektor ochrony danych osobowych

EL-ŚRUB nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@el-srub.com.pl

3 Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.

Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma EL-ŚRUB przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla EL-ŚRUB ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są firmie EL-ŚRUB potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa EL-ŚRUB zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez EL-ŚRUB produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub EL-ŚRUB ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  1. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące EL-ŚRUB, firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie EL-ŚRUB
  2. wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa,
  3. na podstawie odrębnej zgody partnerzy EL-ŚRUB w celu uzyskania specjalnej oferty.

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy EL-ŚRUB

7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

<br /><br /> Zodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.<strong>1 Administrator danych osobowych</strong>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EL-ŚRUB, Ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, NIP 5782994743<strong>2 Inspektor ochrony danych osobowych</strong>EL-ŚRUB nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@el-srub.com.pl<strong>3 Cele i podstawy przetwarzania</strong>Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, <strong>w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania</strong>. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.<strong>4 Prawo do sprzeciwu</strong>W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma EL-ŚRUB przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla EL-ŚRUB ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są firmie EL-ŚRUB potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa EL-ŚRUB zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.<strong>5 Okres przechowywania danych</strong>Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez EL-ŚRUB produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub EL-ŚRUB ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.<strong>6 Odbiorcy danych</strong>Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:<li>podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące EL-ŚRUB, firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie EL-ŚRUB</li><li>wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa,</li><li>na podstawie odrębnej zgody partnerzy EL-ŚRUB w celu uzyskania specjalnej oferty.</li>
W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy EL-ŚRUB<strong>7 Prawa osób, których dane dotyczą</strong>Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:<li>prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;</li><li>prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;</li><li>prawo do ograniczenia przetwarzania danych;</li><li>prawo do usunięcia Pani/Pana danych;</li><li>prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;</li><li>prawo do przenoszenia danych;</li><li>prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.</li>
<strong>8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych</strong>Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.<br />